Регистрация

Общи условия

Общи условия

Тези общи условия за ползване уреждат начина и реда за използване на предоставените на потребителите на Интернет портала kulinarno.bg информационни ресурси и урежда отношенията между kulinarno.bg и потребителите на портала.

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Kulinarno.bg, са собственост на Kulinarno.bg и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Kulinarno.bg не носи отговорност за изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта Kulinarno.bg. Всеки потребител е изцяло отговорен за поддържането на поверителността на потребителско си име и парола и за тяхното ползване. Потребителят разбира, че ако ги предостави на трети страни сам носи отговорност за това. Всеки потребител на Kulinarno.bg е длъжен да спазва общите условия за използване на услугите предоставяни от Kulinarno.bg. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение. Kulinarno.bg не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.Мнения

При изказване на мнение в Kulinarno.bg потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано от Kulinarno.bg. Kulinarno.bg има правото да променя или изтрива публикувани от потребителите материали. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на kulinarno.bg за съответния вид използване.

Register form

Ask new password

Изпратете вашата рецепта